!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sälja lägenheten

En medlem har när som helst rätt att sälja sin lägenhet till det pris medlemmen själv bestämmer. Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp skall upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. I avtalet måste anges köparens och säljarens namn, personnummer, adress, överlåtelsesumma, vilket objekt som avses samt tillträdesdag.

Om säljare/köpare är fler än en person måste samtliga skriva under och godkänna handlingarna samt lämna uppgifter enligt ovan. Eventuell pantsättning måste lösas eller överlåtas innan försäljningen slutförs.

För giltigt köp krävs att köparen godkänns av föreningens styrelse. Styrelsen gör kontroll av köparen via en kreditupplysning.

Köpeavtalet, ut- och inträdesansökningar i föreningen, ska tillställas föreningens styrelse i original eller bestyrkt kopia.

Vi tar ut en överlåtelseavgift av säljaren på 2.5% av prisbasbeloppet. Detta för administrativa omkostnader som styrelsen har vid lägenhetsöverlåtelser.

Ytterligare information angående överlåtelser, se föreningens stadgar.

Checklista:

  • Element och elkontakter är hela.  
  • Kostnaden för el följer lägenheten och bör fördelas mellan köpare och säljare vid en försäljning, se https://www.malarklippan.se/?rID=1065&page=elavtal-och-avlasning för elavläsning.
  • Boendepärmen skall överlåtas till den nye lägenhetsägaren.
  • Bredbandsrouter och TV-box samt de kort som hör till dessa tillhör föreningen och skall lämnas kvar till köparen.
  • De taggar, lägenhetsnycklar, förråd/soprumsnycklar, postboxnycklar samt tvättstugenycklar skall överlämnas till de nya ägarna.
  • Om du har en fjärrkontroll till garaget ska den återlämnas till styrelsen.