!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Flaggning

Enligt god flaggningssed hissas flaggan kl.08:00 1 mars-31 oktober och kl. 09: 00 under resten av året. Flaggan halas vid solnedgången, dock senast kl 21:00.

Vid dödsfall och begravning flaggas på halv stång, dvs. på 2/3 av normal höjd. Vid både hissning och halning hissas flaggan först i topp. 

 

 

 

Flaggdagar

Allt sedan föreningen skaffade flaggstång har ambitionen varit att flagga på allmänna flaggdagar.
Det är också trevligt att flagga för större bemärkelsedagar i föreningen t.ex. 50-. 60-, 70-, 80 årsdagar, bröllop etc.  I den mån flaggningsansvariga är hemma hissar vi gärna flaggan för att fira medlemmars stora bemärkelsedagar.

Förfrågningar om flaggning görs till styrelsen.

     

Uppdaterad 2018-04-17