!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brandsäkerhet och policy

Styrelsen prioriterar brandsäkerhet mycket högt för att skydda medlemmars liv och egendom.

Trapphusen och korridorerna skall vara fria från föremål. Inga cyklar, barnvagnar, skor, skidor m.m. är tillåtet att förvara där, oavsett var i korridoren din lägenhet ligger. Detta gäller även utrymmen under trappor och gångar i fastigheten. Detta är självklart, dels att utrymningsvägar kan blockeras, dels kan brand anläggas i barnvagn med en förödande rökgasutveckling. 3-5
andetag med rökgaser är nog för att få så svåra skador i lungorna att man kan avlida.

Cykelrum och källargångar. I källargångar skall av naturliga skäl allt förvaras i ditt eget förråd. I cykelrummen förvaras cyklar, barnvagnar. Mopeder förvars i mopedförråd. Grovsopor sorteras och läggs i respektive kärl, platta till och skär itu kartonger och lägg dem på sin plats. Burkar med färg, lösningsmedel och liknande är absolut förbjudet att ställa ifrån sig i allmänna utrymmen.

Information om föreningen finns på vår hemsida, på anslagstavlor och i grovsoprummet. Regelbundna besiktningar av utrymmen sker dels av Styrelsen, dels av Fastighetsskötaren. Otillåtna föremål kan tas i beslag.

Vad kan du göra för att undvika brand?

Se till att brandvarnaren fungerar. Pröva brandvarnaren regelbundet, helst varje månad.

  • Lämna aldrig levande ljus utan tillsyn
  • Ställ aldrig levande ljus ovanpå elektriska apparater, t.ex. TV
  • Ha aldrig lättantändligt material i närheten av levande ljus
  • Låt aldrig tändstickor, tändare ligga åtkomligt för barn

Skaffa gärna brandsläckare och en brandfilt!

Vid en eventuell brand, ring 112 och försök att släcka.

Stäng inne branden genom att stänga dörren till det rum där branden härjar. Kan du lämna lägenheten se till att STÄNGA DÖRREN EFTER DIG. Ge inte branden onödigt med syre.

Om du inte kommer ut i trapphuset, ta då skydd på balkongen och invänta brandförsvarets ankomst. Stäng balkongdörren för att skydda dig. Skulle rök komma in genom lägenhetsdörren, täta med blöta handdukar.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus, det kan vara livsfarligt!

Måste du ta dig ut genom ett rökfyllt område, andas genom en blöt duk, kryp så att du undviker rökgaser som stiger uppåt.

Uppdaterad 2018-04-17