!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Kommersiella lokaler

Föreningen upplåter olika stora ytor som kommersiella lokaler. De flesta av dessa är möjliga att nå från en bred, körbar lastgata med port som vetter mot Ormbergsvägen. För närvarande har föreningen några olika hyresgäster: bilserviceföretag, lagerlokaler, handelsföretag med mera. Lokalerna är attraktiva, inte minst på grund av läget med dess omedelbara närhet till Essingeleden.

Är du intresserad av att hyra lokal i föreningen? Ta i så fall kontakt med ordföranden i styrelsen. Du hittar namn och kontaktuppgifter här

Uppdaterad 2017-03-29