!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Överlåtelse

En medlem har när som helst rätt att sälja sin lägenhet till det pris medlemmen själv bestämmer. Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp skall upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. I avtalet måste anges köparens och säljarens namn, personnummer, adress, överlåtelsesumma, vilket objekt som avses samt tillträdesdag.

Om säljare/köpare är fler än en person måste samtliga skriva under och godkänna handlingarna samt lämna uppgifter enligt ovan. Eventuell pantsättning måste lösas eller överlåtas innan försäljningen slutförs.

För giltigt köp krävs att köparen godkänns av föreningens styrelse. Styrelsen gör kontroll av köparen via en kreditupplysning.

Köpeavtalet, ut- och inträdesansökningar i föreningen, ska tillställas föreningens styrelse i original eller bestyrkt kopia.

Säljaren betalar viss överlåtelseavgift till föreningen.

Ytterligare information angående överlåtelser, se föreningens stadgar.

Uppdaterad 2018-04-26