!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bo i bostadsrätt

Även om du köpt din bostadsrätt för mycket pengar äger du inte lägenheten - det gör föreningen. Det du köpt, och det du har rätt att utnyttja, är rätten att bo i den av föreningen ägda lägenheten. Du har också rätt att göra vissa, mindre omfattande förändringar i lägenheten. Vill du eventuellt genomföra någon större förändring, t ex flytta dörrar eller väggar eller på annat sätt bygga om måste du alltid först inhämta styrelsens godkännande för detta.

Till din rätt hör även att göra din stämma hörd på föreningens årsmöten och extrastämmor. Som medlem har du både yttrande- och rösträtt. Varje lägenhet har dock enbart en röst oavsett hur många som deläger lägenheten.

Som medlem är du själv ansvarig för lägenhetens underhåll. Till underhållet räknas även alla inre reparationer som t ex målning, tapetsering och liknande. Rensning av vattenlås och golvbrunnar hör också till ditt ansvarsområde. Kort sagt, du ansvarar för allt du ser i lägenheten utom värme och ventilation.

Mer information finns i stadgarna och lägenhetspärmen. Dessutom finns en särskild pdf-fil (nedan) som i detalj klargör ansvarsfördelningen mellan föreningen och lägenhetsinnehavaren.

Som medlem bör du hålla egendomen i din lägenhet försäkrad via en hemförsäkring och ett bostadsrättstillägg. Detta tillägg täcker eventuella skador på den egendom du är skyldig att underhålla enligt föreningens stadgar.

Du får inte hyra ut din lägenhet i andra hand utan tillstånd av styrelsen. Får du ett sådant tillstånd är det du som ansvarar för lägenheten även under uthyrningstiden.

Dokument

Ansvarsfördelning_i_Brf_Mälarklippan.pdf 2010-05-21

Uppdaterad 2017-03-29