!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Elavtal och avläsning

Föreningen har ett gemensamt abonnemang för all el - inklusive varje lägenhets hushållsel. Detta är ekonomiskt fördelaktigt för medlemmarna eftersom man dels sparar kostnaden att inneha ett eget abonnemang och dels för att föreningen - som storkonsument - har bättre förutsättningar än varje enskilt hushåll att förhandla om elpriset med leverantörerna.


Det som tyvärr inte går att förhandla om är skatter och nätavgift och dessa utgör en stor del av det totala priset.


Varje lägenhet är utrustad med en egen elmätare eftersom man själv bekostar den el som förbrukas i lägenheten. Mätarna är kopplade så att de även går att fjärravläsa. Du kan läsa av din elfröbrukning här http://minel.ourenergy.se/minel_2/ användarnamn och lösenord hittar du i din pärm. Den faktiska förbrukningen faktureras kvartalsvis.

 

 

 

Uppdaterad 2018-04-17